Dava Yönetimi Özellikleri

Tanıtım için Aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz...


Genel Özellikler

 • Her Türlü (Hukuk, Ceza, İdare, Vergi, Marka Patent, İş, İstimlak vs) dava Takibi yapıyor.
 • Davaları Dava Arkadaşlığı mantığına uygun olarak tutuyor.
 • Bir davaya ilişkin tüm talepleri (Örneğin İş Davasında Kıdem, İhbar Tazminatı, Fazla Mesai Ücreti, Bayram Parası Alacağı) ayrı tutar, ayrı faiz başlangıç tarihi, ayrı faiz tipi ve oranı, ayrı ıslah tarihi ile girmenizi ve takip etmenizi sağlıyor.
 • Aynı taleple ilgili birden çok davacı/ davalı var ise her birinin bu talep ile ilgili iddia ve savunmalarını ayrı girmenizi sağlıyor.
 • Her talep ile ilgili her bir talep tarafı için ayrı hüküm girmenizi sağlıyor.
 • Her bir hüküm tarafı için ayrı temyiz, tashihi karar, itiraz girmenizi sağlıyor.
 • Dosyalara Müvekkil Talimatı kaydederek, müvekkillerinizin uyarılarına ve taleplerine uygun hareket etmenizi sağlıyor.
 • Pazarlığa tabi davalarda her bir talebin talep ve talep ile ilgili kararlarını tarihleri ile girebileceğiniz talep karar formu ile takibi kolaylaştırıyor.
 • Her bir dosyanın adım adım hikayesini çıkarıyor, raporlamanızı kolaylaştırıyor.
 • Sözleşme vekalet ücretlerini otomatik hesaplıyor.
 • Karşı vekalet ücretlerini (davanın ve dava nedenlerinin tipine göre) kazanılan ve kaybedilen miktar üzerinden ayrı ayrı otomatik hesaplıyor.
 • Vekalet Ücretini Tam ve ¾ seçenekleri ile hesaplıyor.
 • Vekalet Ücretinin hesaplarını detaylandırıyor. Eğer isterseniz kademeli vekalet ücreti hesap tablosu izletiyor yada raporluyor.
 • Mahkeme Vezneleri ve diğer resmi merci hesaplarına Uygun Hesaplamalar yapıyor.
 • Harç Hesaplarını detaylandırıyor, harç kalemlerini uygulandığı tarih ve oranlar ile listelemenize ve raporlamanıza olanak sağlıyor.
 • Faizli Dava Takipleri Yapabiliyor. Davadaki muhtemel faiz alacağınızı diğer tazminat vs alacaklarınızla birlikte düzenli olarak güncelleyerek izlemenizi sağlıyor.
 • Faiz Hesaplarınızı ister 1 yıl 360 gün, ister 1 yıl 365 gün formülüne göre seçenekli yapıyor.
 • Kademeli Faiz Hesabı Yapıyor.
 • Dilekçe ve raporlarınıza isterseniz Dava Nedeni Ölçeğinde Hazırlanmış Faiz Hesap Cetveli Ekliyor.
 • İstediğiniz şekilde isimlendirebileceğiniz Özel Tutar Alanları ile esnek hesaplar yapmanızı sağlıyor.
 • Dövizli Dava Takibi Yapıyor.
 • Dövizli Tahsilat Yapıyor.
 • Dava sırasında davalı ödemesi girmenize olanak tanıyarak canlı hesap cetveli tutuyor.
 • Alacaklarınıza, borçlarınıza, tahsilatlarınıza anında çapraz kur uygulayabiliyor.
 • Dava Takiplerinde her bir dava nedenine değişik oranlarda faiz tipi ve oranı seçeneği getiriyor.
 • Süresi biten yada herhangi bir nedenle sona eren vekaletleriniz ile ilgili olarak sizi uyarıyor.
 • Avukatın Görüşü bölümü ile Dava Dosyası ile ilgili olarak müvekkile gönderilecek raporlarda dosya ile ilgili bilgileri düzenli olarak güncel tutmanızı sağlar.
 • Davalarınız ile ilgili yasal sürelerinizi hesaplıyor, Adli Tatil, Resmi Tatil günlerini dikkate alarak son tarihlerini hesaplıyor ve sizi uyarıyor.
 • Dilerseniz özel sure tanımları yapmanıza izin veriyor.
 • Dava Takiplerine yapılan ilk İtirazları kimin, ne zaman hangi dava nedenlerine ne şekilde itiraz ettiği detayları ile tutuyor ve sonuçlanıncaya kadar takip ediyor.
 • Takiplerinizde Adli Yardım Müessesesini kullanabilmenize olanak sağlıyor.
 • Objektif ve Subjektif Dava Arkadaşlığı kavramına uygun dava takibi yapmanıza olanak veriyor.
 • Sınırsız taraf kaydı, her taraf için sınırsız talep kaydı yaparak esnek yapısı ile her şeyi kontrolünüze sunuyor.
 • Usul Yasalarına uygun olarak her bir talebi ayrı bir dava gibi Kabul ederek, her bir talebin, gelişme, yerel mahkeme hüküm, temyiz ve karar düzeltme gibi detaylarını bu talebin her bir tarafı ile ilgili olarak ayrı kayıt etme ve izleme olanağı veriyor.
 • Lehe ya da aleyhe Dava ve Soruşturma Dosyası Tutabiliyor. DAVALI yada DAVACI tüm MÜVEKKİLLERİNİZİN DAVA DOSYALARINI TUTUYOR. Müvekkillerinizin sadece davacı olarak değil, davalı yada sanık olarak da yer aldığı takip dosyalarını kayıt ve takip etmenizi sağlıyor. Bu takiplere bağlı olarak Soruşturma takipleri, icra takipleri ve yazışmalar yapmanıza ve bu kayıtları bu dava dosyası ile ilişkilendirmenize olanak veriyor.
 • İster Dosya ölçeğinde ister dava tarafı ölçeğinde Tüm davanın Takip Sürecini bir bakışta izlemenize olanak sağlıyor.
 • Dosyanın Tabi Olduğu Usul Hukukuna (HMK, CMK, İdari Yargılama Usulü Kanunu) Uygun İcra Ana ve Alt Aşamaları ile dava dosyanızı yönetmenizi ve sorgulamanızı kolaylaştırıyor.
 • Takibin Hikayesi Bölümü dava dosyasında yapılan her işlemi Kimin? Ne Zaman? Ne yaptığına göre tarih sırasına göre hikayeleştiriyor. Dava Dosyası ile ilgili rapor vermeniz gerektiğindetarihine ve saatine göre dosyada ne yapılmış özetleyerek işlerinizi kolaylaştırıyor.
 • Müvekkil Talimatları bölümü ile müvekkillerinizin Dava Dosyası ile ilgili olarak ofisinize vermiş olduğu talimatları izlemenizi ve dava dosyası ile ilgili kritik işlemleri müvekkilin isteğine göre yapmanızı sağlıyor.
 • Dava konusu her türlü kıymetli evrakın (çek, senet vs) resmi sürecini (İcra Müdürlüğünde, Savcılıkta yada hangi föyün içinde) izlememize olanak sağlıyor.
 • Dava Dosyanız ile ilgili İhtiyati Tedbir Bilgilerinizi tüm ayrıntıları ile tutmanızı sağlar. Borçlunun Teminatın İadesine muvafakatı, İhtiyati Tedbire İtirazı, İtirazın Kaldırılması detaylarını izlemenizi sağlar
 • Likit yada değil tüm teminatlarınızı adım adım izliyor ve raporluyor.
 • Kefalet bilgilerini izliyor ve raporluyor.
 • Birbiri ile ilgili olduğunu düşündüğünüz, icra, Soruşturma, rücu yada dava dosyaları ile ihtarnamelerinizi ilişkilendirmenizi ve bir dokunuşta ulaşmanızı sağlıyor.
 • Dava Mal ve Evrakları Bölümünde Davanız ile ilgili tüm Gayrimenkul, Araç, Kıymetli Evrak gibi vazgeçilmez kayıtları tüm detayları ile (Sahipleri, Takyidat Bilgileri, Kıymet Takdiri ve Expertiz Bilgileri vs) tutmanızı ve ana menüden bu mallara ait detaylardan ilgili dosyalara ulaşmanızı sağlar
 • Her bölümünde Kayıtlarınızı klonlayarak hızlı ve kolay kayıt imkanı getiriyor.
 • Bir dava programında hukukçunun en sık kullandığı işlem bölümlerine sınırsız sayıda kayıt girmenize olanak veriyor.
 • Föylere girmeden, duruşma, tebligat bilgisi girme ve değiştirme kolaylığı getiriyor.
 • Müvekkilinizle Dövizli Sözleşme Yapmanıza izin veriyor.
 • Sadece geniş değil derin bir yetki ve güvenlik seçenekleri sağlıyor. Form form yetki tanımlayabileceğiniz gibi, bazı formlarda bazı şahıslara özel yetkiler yada sınırlamalar tanımlayabiliyorsunuz.
 • Akıllı Arama Ekranları ile en küçük ayrıntılarından bile bilgilere ulaşma imkanı getiriyor.
 • Arama Ekranlarınızdan istediğiniz bilgiyi kulanarak rapor alma imkanı sağlıyor.
 • Cari adres, telefon ve kimlik bilgileri ile özel bilgilerini dilediğiniz detayla tutuyor ve akıllı ve aktif olarak kullanıyor.
 • Avukatlık Ortaklıkları kayıtlarını- kayıtlı ortak carileri ile birlikte- özenle tutuyor.
 • Kullanıcının belirleyeceği kriterlere göre seçtiği kayıtlar üzerinde gezinme ve işlem yapma olanağı sağlıyor.
 • Davanızın ve hatta dava taraflarının özelliğine gore her dosya için özel araştırmalar yaparak işlerinizi kolaylaştırıyor.
 • Davanızın özelliğine göre süreleri hesaplayarak sizin adınıza size işler üretiyor.
 • Yazılımın kullandığı vekalet ücreti, harç ve resmi masraflar ile diğer sabit cetvellerini, ister manual ister disket, cd yada İnternet seçenekleri ile güncelliyor.
 • İnternet üzerinden (faiz, gider, döviz ve data ve exe) güncelleme kolaylığı getiriyor.
 • Verilerinize uzaktan güvenli erişim (remote Access) ve kullanım sağlıyor. (Örneğin İnternet üzerinden)
 • Takiplerinizi Klasör Mantığı ile izlemenize olanak sağlıyor.
 • Soruşturma Bilgilerini Dava Dosyalarından bağımsız olarak tutmanıza izin veriyor. 
 • İsterseniz ilgili dava, soruşturma ya da icra dosyaları ile ilişkilendirmenizi sağlıyor.
 • Göz altı ve tutukluluk bilgilerini sanık ölçeğinde tutuyor ve tutuklu kalınan gün sayısını hesaplıyor.
 • Soruşturma ve Dava için ayrı muhasebe tutuyor. İsterseniz cari yada ilişkili dosya ölçeğinde müşterek hesaplar çıkartabiliyor.
 • CMUK vekalet ücretlerini otomatik hesaplıyor.
 • Ağaçlı menüsü ile takibin tüm safha ve bölümleri arasında kolay gezinme ve kullanım olanağı sağlıyor.

Hukuk Muhasebesi

 • Toplu Muhasebe Kaydı İmkanı Veriyor. Yüzlerce, dilerseniz akıllı ekranlarından sürdürdüğü onbinlerce föye (dava yada icra yada birlikte) yada cariye aynı anda bir yada birden fazla muhasebe hareketi (avans, vekalet ücreti, tebligat masrafı, haciz yada satış gideri) gönderebiliyor.
 • Gerçek bir DAVA (eğer isterseniz ENTEGRE İCRA) MUHASEBESİ ile geliyor.
 • Dövizli muhasebe hareket kaydına izin veriyor.
 • Tamamlanan işleri dilerseniz otomatik olarak muhasebeleştirir, vergilendiriyor.
 • Toplu Muhasebe Kaydı İmkanı Veriyor. Yüzlerce, dilerseniz akıllı ekranlarından sürdürdüğü onbinlerce föye (dava yada icra yada birlikte) yada cariye aynı anda bir yada birden fazla muhasebe hareketi (avans, vekalet ücreti, tebligat masrafı, haciz yada satış gideri) gönderebiliyor.
 • Gerçek bir İCRA MUHASEBESİ ile geliyor.
 • Dövizli muhasebe hareket kaydına izin veriyor.
 • Her yaptığınız iş kaydına uygun (haciz, satış, 103, 89 tebliğ vs) masraf formu patlatarak, o işin yapılmasında yapılması muhtemel masraf kalemlerini size hatırlatıyor. Değeri belli olanları (haciz yolluğu, tebligat vs) otomatik dolduruyor.
 • Hızlı masraf raporları ile müvekkilinizin tüm föylerinden tüm hesabını derhal özetliyor ve raporluyor.
 • Serbest Meslek Makbuzunun KDV ve STOPAJ var yok seçenekleri ile otomatik olarak Hesaplanması
 • Serbest Meslek Makbuzunu Yurt Dışı Adres ve Mevzuatına göre Düzenleyebilme
 • KDV siz Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebilme
 • Proforma Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebilme
 • Serbest Meslek Makbuzunun Ofisinizin Kurumsal Kimliğine Göre Düzenlenmesi
 • İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, Arapça Serbest Meslek Makbuzu Proforması Düzenleyebilme
 • Serbest Meslek Makbuzunun taranarak Sistemden her zaman izlenecek şekilde kaydın altına bağlanabilmesi

 Doküman Yönetimi

 • Davalarınızda yada ilgili diğer takip dosyalarınızda kullandığınız veya bağımsız her türlü sözleşmenin (kira, rehin, kredi kartı yada kredi sözleşmelerinin) detaylı ve belge olarak saklanmasını ve aranmasını sağlıyor.
 • Föyde ilgili bölümden (Ödeme, vekalet, ibra, ihtiyati haciz, dava vs) yazıcıya belge göndermemizi sağlıyor ve belgelerimizi ilgili bölümde saklıyor.
 • Eski belgelerinizi kullanıyor, föylerinizin altına bağlamanıza ve kolayla ulaşmanıza imkan veriyor.
 • Gerek dava, icra ve Soruşturma yada Rücu modülleri ile ortaklaşa çalışabiliyor ve her bölümün altından ilgili belgelere ulaşma ve izleme olanağı sunuyor.
 • Sır Saklıyor. (Föylerinizi ve belgelerinizi sadece sizin ulaşabileceğiniz şekilde gizliyor. Ser veriyor Sır Vermiyor.)

Gelen Giden Evrak Yönetimi

 • Dava, icra yada özel (resmi-gayrıresmi, gelen-giden)her türlü yazışma ve tebligatınızı bir arada işleyebileceğiniz, izleyebileceğiniz raporlayabileceğiniz, otomatik olarak ücretlendirebileceğiniz dilerseniz föylerden bağımsız (föylere girmeden) da kullanabileceğiniz TEBLİGATLAR bölümünü kullanıma sokuyor.

 Görev Yönetimi

 • Yeni iş tanımları girmenize ve -dilerseniz dövizle- ücretlendirmenize izin veriyor.
 • Her cari için ayrı iş ücret sözleşmesi -dilerseniz dövizle- yapmanıza izin veriyor.
 • Tamamlanan işleri dilerseniz otomatik olarak muhasebeleştiriyor, vergilendiriyor.
 • Her yaptığınız iş kaydına uygun (haciz, satış, 103, 89 tebliğ vs) masraf formu patlatarak, o işin yapılmasında yapılması muhtemel masraf kalemlerini size hatırlatıyor. Değeri belli olanları (haciz yolluğu, tebligat vs) otomatik dolduruyor.
 • İşlerinizi dilerseniz Asistanı ile hatırlatıyor, dilerseniz SMS yada E mail yolu ile size ulaşmasını sağlıyor.

 

Hukukçu Ajandası

 • Google Takvim ve Outlook ile Entegre bir Hukukçu Ajandası bulunuyor.
 • Benim Ajandam ve Ortak Ajanda ile hem özel ajandanızı, hem de tüm kullanıcıların ajandasını (yetkiniz var ise) görebiliyorsunuz.
 • Ajanda üzerinden yeni görevler tanımlayabiliyorsunuz.
 • Kendisini Kanıtlamış Tam Otomatik ve Elektronik HUKUKÇU AJANDASI nı kullanıyor.
 • Ajanda, takvimlemesinde otomatik olarak adli tatil mantığına uygun, resmi tatilleri ve hafta sonlarını hesaplayarak düzenleme yapıyor.
 • Hukukçular için yüzlerce önemli gün ve haftayı ajandanıza taşıyor.
 • Size Özel Günlerinizi tarih ve saati ile düzenli olarak hatırlatarak ajandanızdan izlemenizi sağlıyor.
 • Ajandanızı kullanıcıya göre ve sayısız seçeneklerle özelleştirmenizi sağlıyor.
 • Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık Ajandası ile tüm iş ve işlemlerinizde ve planlamalarınızda tam hakimiyet sağlıyor.

Vekalet Yönetimi

 • Temsil Belgelerinizi (Vekalet, Yetki Belgesi, Adli Müzaheret, CMUK) tüm detayı ile sınıflandırıyor, sorgulamanıza ve raporlamanıza olanak sağlıyor.
 • Yetki Belgelerinizi otomatik olarak düzenlemenizi ve yazdırmanızı sağlıyor.

 Hukukçu Editörü

 • BAĞIMSIZ VE FÖYE BAĞLI ÇALIŞAN HUKUKÇU EDİTÖRÜ İLE GELİYOR.
 • 3.200 ADET şablon yazışma örneğini kullanımınıza sunuyor.
 • 500 den fazla otomatik yazışma ile işlerinizi kolaylaştırıyor.
 • Kendi Şablonlarınızı oluşturmanıza imkan tanıyor.

 İletişim Yönetimi

 • Tüm görüşmelerinizi (büroda, icra dairesinde, mahkemede, cezaevinde, telefonda vs) kayıt altına alabilmenize olanak sağlıyor. Cariden otomatik getirdiği kayıtlar ile sekreterinize kolaylıklar getiriyor.
 • Her ülke formatına uygun telefon numarası kaydedebilme
 • Cari adres, telefon ve kimlik bilgileri ile özel bilgilerini dilediğiniz detayla tutuyor ve akıllı ve aktif olarak kullanıyor.
 • Avukatlık Ortaklıkları kayıtlarını- kayıtlı ortak carileri ile birlikte- özenle tutuyor.
 • Tüm görüşmelerinizi (büroda, icra dairesinde, mahkemede, cezaevinde, telefonda vs) kayıt altına alabilmenize olanak sağlıyor. Cariden otomatik getirdiği kayıtlar ile sekreterinize kolaylıklar getiriyor.
 • Tüm Modüllerinden Yapılan Sorgulamalara Uygun olarak Toplu SMS Gönderebilme
 • SMS Kalıpları Hazırlayabilme, Mevcutları Değiştirebilme
 • SMS lerde Dosya Bilgileri Ekleyebilme
 • Dosya Aşamasına Göre Toplu SMS Gönderimi
 • Tüm Modüllerdeki İlgili Formlardan talebe göre Borçluya ya da Alacaklıya istenirse dosya sorumlusuna ve Karşı Taraf Vekillerine SMS ile işlem anında Bilgi verebilme
 • Başarılı Başarısız SMS Sorguları, Şahıs ve Personel Bazında SMS Raporlamaları
 • İlgililere TC Kimlik Numarası üzerinden tek tek ya da toplu olarak SMS Gönderebilme.
 • TCKN ve GSM Numarası Doğrulama Servis
 • TCKN ile GSM Numarası Sorgulama Servisi
 • Kurumsal ve Bireysel Abonelik Sorgulama Servisi
 • Faturalı ve Faturasız Abonelik Sorgulama Servisi
 • Kişi Bu Ülkede Mi Sorgulama Servisi
 • SIM Kart Değişikliği Sorgulama Servisi
 • Cihaz Değişikliği Sorgulama Servisi
 • Cihaz Modeli Sorgulama Servisi
 • Kişi Yurtdışında Mı Sorgulama Servisi
 • Tüm Operatörlerden eş zamanlı ya da seçimli yararlanma olanağı
 • Tüm Modüllerinden Yapılan Sorgulamalara Uygun olarak Toplu Mail Gönderebilme
 • Tüm Modüllerdeki İlgili Formlardan talebe göre Borçluya ya da Alacaklıya istenirse dosya sorumlusuna ve Karşı Taraf Vekillerine Mail ile işlem anında Bilgi verebilme

 Not Yönetimi

 • Dosyalarınızın her yerinden girebileceğiniz ve sınıflandırarak sorgulayabileceğiniz, raporlayıp yazdırabileceğiniz "NOT ALMA TEKNİĞİ" getiriyor.

 Mesaj Yönetimi

 • Kullanıcılar arasında mesajlaşmayı sağlıyor.

 Sanal Tahsilat Sistemi

 • Tüm Bankalara Ait Poslardan Borçlu Ödemelerini Banka Hesaplarınıza Otomatik Aktarma
 • Tüm Bankalara Ait Poslardan Müvekkil Ödemelerini Banka Hesaplarınıza Otomatik Aktarma
 • Turkcel Hatlarından Otomatik Tahsilat Yapabilme
 • Mail ile Tahsilat Yapabilme
 • SMS ile Tahsilat Yapabilme
 • Paypall vs Ödeme Sistemleri ile Entegre olarak Tahsilat Yapabilme

 Toplu İşlem Yönetimi

 • Toplu Dava Dosyaları Kaydediyor.
 • Avukatlara Toplu Dosya Ataması Yapıyor.
 • Toplu Duruşma Kaydediyor
 • Toplu Arakarar Kaydediyor
 • Dava Dosya Bilgilerinde Mahkeme, Görev, Birim No, Özel Kod, referans, Grup Numarası gibi alanların topluca değiştirilmesini sağlıyor.
 • Tüm Dava yazışmalarınızı (dilekçe, taahhüt, müzekkere, mektup) topluca yapma imkanı veriyor.
 • Toplu İş Planlaması yada Kaydı yapmanıza, topluca hatırlatma kurmanıza izin veriyor.
 • Toplu İcra Dosyaları Kaydediyor.
 • İcra Dosya Bilgilerinde Müdürlük Görev, Birim No, Özel Kod, referans, Grup Numarası gibi alanların topluca değiştirilmesini sağlıyor.
 • Föylere girmeden, topluca haciz, satış, kıymet takdiri, tebligat bilgisi girme ve değiştirme kolaylığı getiriyor.
 • Toplu Dava Föyü (İcra Föylerinizle ilgili) Kaydediyor.
 • Tüm İcra yazışmalarınızı (dilekçe, taahhüt, müzekkere, mektup) topluca yapma imkanı veriyor.
 • Tüm föylerinize topluca ara karar kaydı yapabilmenizi sağlıyor.
 • Toplu İcra Aşamaları Kaydetmenize ve Değiştirmenize izin veriyor
 • Toplu İş Planlaması yada Kaydı yapmanıza, topluca hatırlatma kurmanıza izin veriyor.
 •  Toplu Masraf ve Avans Kaydı Yapılabiliyor
 • Toplu İcra Müvekkil Sözleşmesi yapılabiliyor ya da değiştirilebiliyor
 • Toplu Uyap Çıktısı Alınmasına izin veriyor
 • Toplu Takip Seti Yazdırılmasına izin veriyor
 • Toplu Dosya Hesabı Yapılabiliyor
 • Toplu PTT Barkod Sorgusu Yapılabiliyor
 • Toplu SMS Gönderilebiliyor
 • Toplu Mail Gönderilebiliyor
 • Toplu referans Ataması Yapılabiliyor
 • Toplu Özel Kod ataması yapılabiliyor
 • Dosyaların Durumları (Arşiv, derdest, Temyiz, Karar vs) topluca değiştirilebiliyor.
 • Dosyalara Toplu Tarih Atılabiliyor ya da değiştirilebiliyor. (Takip Tarihi, İnfaz Tarihi, Arşiv Tarihi, Semeresizlik Tarihi vs)
 • Dosyaların Bağlı Oldukları Bölümler (Sözleşme Departmanı, İcra Departmanı, Dava departmanı vs) topluca değiştirilebiliyor, atamalar yapılabiliyor

 Rapor Yönetimi

 • Akıllı Raporları ile Tüm Bölümlere ve Bilgilere hızlı ulaşım sağlıyor.
 • Hızlı masraf raporları ile müvekkilinizin tüm föylerinden tüm hesabını derhal özetliyor ve raporluyor.
 • Akıllı Raporları ile Tüm Bölümlere ve Bilgilere hızlı ulaşım sağlıyor.
 • Tüm Rapor Ekranlarından Word Excel PDF çıktıları alabilme
 • Grafik, Liste ve Pivot Raporlama Seçenekleri
 • Ana Ekranda Performans Grafik Raporları ile Sık Kullanılan Görev Duruşma Listeleri
 • Günlük, Haftalık, Aylık ve Yıllık ve Kullanıcı Tanım Aralıklı Parametrelerle Tarih Alanlarını Sorgulama ve Raporlama

Yetkilendrme

 • Sadece geniş değil derin bir yetki ve güvenlik seçenekleri sağlıyor. Form form yetki tanımlayabileceğiniz gibi, bazı formlarda bazı şahıslara özel yetkiler yada sınırlamalar tanımlayabiliyorsunuz.

Log (Tarihçe) Yönetimi

 • Dosyanın herhangi bir bölümüne kim, ne zaman girmiş, ne işlem yapmış hangi alanı nasıl değiştirmiş tarih, saat ve dakika hassasiyetinde TARİHÇE FORMU ile izlemenizi sağlıyor.

 IP Santral Entegrasyonu

 • Sabit Telefon ya da FST Üzerinden kurulum
 • Sabit Telefo taşıma, özel numaralar oluşturma.
 • Tek telefon üzerinden sınırsız hat ile çalışma
 • Aranan kişiye Arayandan farklı bir numara gösterebilme
 • Yurt dışı arama yapabilme
 • Her ülke formatına uygun telefon numarası kaydedebilme
 • Limitsiz dahili kullanıcı oluşturabilme
 • Operatörler için softphone, ip telefon veya analog telefon kullanım opsiyonları
 • Operatörlerin evden çalışabilmesi
 • Limitsiz süpervizör ekranı tanımlama
 • istenen aralıklarda operatör raporlama
 • Yetkili kullanıcıların uzak lokasyondan yönetim yapabilmesi
 • Anlık dinleme
 • Sufle yapma
 • ISDN, PSTN veya Sanal Numara üzerinden gelen çağrılarda IVR karşılama
 • CTI entegrasyonlu Otomatik Arama (Predictive Dialing)
 • Otomatik aramalarda takvim üzerinden tekrar aranma tarihi belirleyebilme
 • Otomtik aramada sonuç ve not ekleyebilme
 • CTI entegrasyonlu Sesli Arama (Smart Dialing)
 • CRM
 • ERP
 • Anlık olarak yaklaşık 2500 çağrıyı tutabilme
 • Elaman takibi yapabilme
 • Finans takibi yapabilme
 • Kargo takibi yapabilme
 • Kuyruk raporlarını görme hangi numaraya ne işlem yapılmış (numara raporlama)

 

KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Entegrasyonu

 • Kayıtlı Elektronik Posta Hesapları ile Entegre Çalışma
 • Gelen Elektronik Posta Bilgilerinin Sistemdeki Tebligat/Gelen Giden Evrak Modülüne İşlenmesi
 • Sistemden Gönderilen Elektronik Postalarda Kayıtlı Elektronik Posta Altyapısının kullanılması

 UYAP Entegrasyonu

 • Uyapta kayıtlı tüm dosyaların bilgilerinin Kurumsal Web Servis veya UYAP Boat Servis aracılığı ile güncellenmesi
 • Uyapta Bulunan lokalde bulunmayan dosyaların program tarafında otomatik olarak yaratılması ve kullanıcıya mail ile bildirilmesi
 • Uyaptan Duruşma Ara Karar bilgilerinin çekilerek güncellenmesi ve kullanıcıya mail ile bildirilmesi
 • Uyaptan Hüküm ve Temyiz Bilgilerinin çekilerek lokalde güncellenmesi ve kullanıcıya mail ile bildirilmesi
 • Uyap' a sunulan her türlü belgenin (Dava Dilekçesi, Cevap, Replik, Duplik dilekçeleri, kanıt Listeleri, Bilirkişi Raporları, Temyiz Dilekçeleri, Yerel ve Yüksek Mahkeme İlamları v.s)otomatik olarak çekilerek lokale kaydı ve kullanıcıya mail ile bildirilmesi
 • Uyap'tan araç ve gayrimenkul bilgilerinin çekilmesi ve sistem tarafında güncellenmesi
 • Uyap'tan şahıslara ait Adres ve Kimlik bilgilerinin çekilmesi ve sistem tarafında otomatik güncellenmesi
 • Uyap' tan yapılan güncellemelerin dosyalar bazında günlük, haftalık güncelleme geçmişi
 • Uyaptaki safahat kayıtlarının çekilerek lokalde ilgili tablolarda kayıtlar oluştutulması ve kullanıcıya mail ile bildirilmesi

 Call Center Yönetimi

 • Föy Numarasına, Mahkeme veya Müdürlük Bilgisine, Dosya Sayısına, Borçlu Adına Göre Personele otomatik arama listesi oluşturma
 • Dosyaların durumlarına göre borçlu listeleme ve çağrı elemanına yönlendirme
 • Şahıs Listesi üzerinden otomatik telefon çevirme ve ses kaydı
 • Dava, İcra ve Soruşturma dosyaları üzerinden otomatik telefon çevirme ve ses kaydı
 • Arayan numaraya göre borçlu kartı oluşturma ve ilgili personel ekranında pop up açma
 • Arayanın dosya bilgilerini (dava, icra, soruşturma) otomatik listeleme
 • Seçilen dosyada otomatik görüşme kaydı oluşturma, arayan, aranan, tel vs bilgilerini görüşme kaydına otomatik yazma
 • Taahhüt ve Ödeme Sözlerini Borçlu Ödemeleri ile otomatik karşılaştırma ve ihlal edilen taahhüt listesi oluşturma
 • Otomatik Taahhüt Listesi Oluşturma
 • Mail ile borçlu tahsilatı yapma
 • SMS ile Borçlu Tahsilatı yapma
 • Otomatik Borçlu Arama
 • Listeden otomatik Arama
 • Çağrı Yönlendirme
 • Konferans Görüşme
 • Görüşmelere ait ses kayıtları oluşturma
 • Ses kayıtlarını ilgililere mailleme
 • Call Center personelinin arama sayısını tutma
 • Call Center personelinin aldığı ödeme sözü ve taahhüt sayısını tutma
 • Call Center personelinin aldığı ödemelerle taahhüt sayılarını karşılaştırma
 • Call Center personellerinin çalışmalarını karşılaştırma (Verimlilik Raporu)
 • Çalışanların Karşılaştırmalı Performans Grafikleri
 • Çalışanların Karşılaştırmalı Tahsilat Grafikleri
 • Ofisin Karşılama konuşmalarını oluşturma
 • Arama Listelerini otomatik oluşturma
 • Listelerle sesli arama yapma

Hukuk Sözlüğü

 • 20.000 kelimelik Hukuk Sözlüğü ile bilinmeyen kelimeleri bulmanıza yardımcı oluyor.

 Teknik Özellikler

 • Web Tabanlı Uygulama
 • Responsive yapısı ile web yanında Cep telefonundan ve diğer mobil Cihazlardan Kullanım kolaylığı
 • Windows işletim Sistemi
 • Windows Maestro Uygulaması ile Entegre
 • Web Tabanlı Uygulamayı ister Buluttan ister Lokalden Kullanabilme
 • İstenen Gün ve Saatleri belirleyerek Database bilgilerini Otomatik olarak Yedekleme
 • Kullanıcı Tanımlı Ekranlar Hazırlayabilme
 • Verilen tarih ve saate göre tüm dosyaları otomatik Hesaplayabilme
 • Verilen tarih ve saate göre tüm dosyalara ait Tebligat Bilgilerinin PTT den otomatik çekilmesi ve güncellenmesi