Tüm Sözleşmeler

Sözleşme Yönetiminde basitinden önemlisine her konuda yüzlerce sözleşme örnekleri bulacaksınız. Kendi hazırladığınız sözleşme örneklerinizi de kütüphanenizde saklayabilirsiniz.

Tüm Yazışmalar

Editörde dilekçeden, ihtar ve sözleşmeye her konuda yüzlerce yazışma örnekleri bulacaksınız. Yazışmalarınızı da ekleyebilir, kendinize bir kütüphane oluşturabilirsiniz.

Sözleşme Aşamaları

Sözleşme Yönetiminde taslak, ön protokol, imza, onay, uygulama, ek sözleşme, ihtar, iptal vs. tüm aşamaları özel uyarıları ile birlikte her yerden izleyebileceksiniz.

Web Tabanlı

Web Tabanlı Uygulamaları ile internetin olduğu her yerden, Bilgisayardan, Tabletten, Cepten tüm uygulamalarını ve raporlarını kullanmanızı sağlar. Gerçek Özgürlük Sunar.

Modüler Uygulama

Lawyer Team ile gerçek gereksinimlerinizi tespit eder, gereği kadar kullanır ve gereği kadar ödersiniz. İster Tek tek, İster Birlikte. Modül Modül; Ne bir eksik ne bir fazla...

Personel Hesabı

Lawyer Team ile tüm çalışanlarınızın hesabını en ince ayrıntısı ile tutarsınız. Hangi personel ne kadar avans almış, hangi dosyaya ne harcamış, üzerinde ne kadar avans kalmış anında bilgilenirsiniz.

Masraf Avans Dokümanları

Her türlü masraf avans kaydının, ödeme belgesinin, kasa makbuzu ya da Serbest Meslek Makbuzunun, ibranamelerin belgelerini ilgili kaydın altına bağlayabilir ve izleyebilirsiniz.

Müvekkil Hesabı

Müvekkillerinizin bir davası ya da takibi olsun olmasın, tüm hareketlerini sistemden dosya ya da şahıs bazında izleyebilirsiniz. Müvekkillerin kabul etmediği giderler kasanızı etkilemez.

Dönmeyen Giderler

Müvekkillerinizin kabul etmediği giderleri ilgili dosya altında tutabilir, müvekkil hesabına etki etmemesini sağlayabilirsiniz. Siz hesabınızı bilirsiniz, müvekkiliniz ise etkilenmez.

Bu Sistemi Satın Almayıp Kiralayabileceğinizi de biliyor musunuz?

Sistemimizi Yıllık Kira seçeneği ile şimdi Edinin!

Web Uygulamasına Geçeyim, ama datalarım ofis dışına çıkmasın mı diyorsunuz?

Lawyer Team size hem web uygulaması sunuyor, hem de datalarınızı ofisinizden dışarı çıkarmıyor...

Sözleşme Yönetimi Nedir?

Sözleşmeler, muhtemelen, bütün hukuk büroları için en önemli belgelerdir. Gerek avukatın müvekkilleri ile, gerek çalışanları ile ve gerekse ofis ile ilgili olarak tüm tedarikçilerle yaptıkları sözleşmeler o büro için önem arz etmektedir.

Sözleşme Hukukçunun İşidir...

Avukatın işi gereği müvekkillerinin yaptığı her türlü sözleşme ile de ilgilenmesi mesleği gereğidir. Müvekkillerin tüm işleri, ticari anlaşmalara ve bu anlaşmalar gereğince yüklenilen karşılıklı edimlere dayanmaktadır. Dolayısı ile bu edimlerin, yüklenimlerin zamanında gerçekleştirilmesi o müvekkilin ticari kazancı ve geleceği bakımından önem arzetmektedir.

Çoğu zaman müvekkilleri adına bu sözleşmeleri avukat hazırlar, ya da hazırlanmış sözleşmeleri müvekkilleri adına kontrol eder.

Gerçekte sözleşmelerin hazırlanması sırasında dikkatten kaçan hususlar, gerek müvekkil ve gerekse avukat bakımından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Olaya ve gereksinime uygun sözleşmelerin hazırlanması yanında, sözleşme ile üstlenilen edimlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi de dikkat ve özen isteyen önemli işlerdir.

LT Sözleşme Yönetimi;

Geniş ve hemen tüm ticari ve özel hayattan doğan sözleşmeleri içeren kütüphanesi ile avukjatlara çok önemli bir mesleki kaynak niteliğindedir.
Sözleşmelerin hazırlanması ile ilgili olarak temel alan ve kurallar bakımından avukatı uyaran altyapısı ile daha sözleşmelerin hazırlanması aşamasında yol gösterir.
Sözleşmelerin taslak aşamasından başlayarak, imza ve uygulama tarihleri konusunda yardımcı olur ve hatırlatmalar yapar.
Sözleşmelerin her bir maddesi ile ilgili olarak not alma, hatırlatma kurabilme olanakları mevcuttur.
Hazırlanan sözleşmelerin sisteme ilgili sözleşme kaydının altına bağlanması ve istendiğinde ön izleme, tekrar işleme, mail yolu ile ilgilisine gönderme olanakları bulunmaktadır.
İlgili Sözleşme kaydının altına sözleşme ile ilgili her türlü ekin (tapu, araç bilgileri, senetler, fotoğraflar, ek protokoller) bağlanması olanaklıdır.
Sözleşme ile ilişkilendişrilmiş her hangi bir ek bilgisinden (tapu ada, pafta, parselinden, araç plakasından, çek ya da senedin lehdarı, borçlusu, tarihi, miktarından v.s.) ilgili sözleşmeye ulaşmak olanaklıdır.

Sözleşmeden Davaya, Davadan Sözleşmeye!

Sözleşme bir davaya, suç duyurusuna ya da icra takibine konu oldu ise bu takiplerle ilişkilendirilmesi ve gerek bu takiplerin altından sözleşmeye ve gerekse bu sözleşme altından ilgili icra takiplerine, dava dosyalarına, suç duyurularına ulaşmak olanaklıdır.

Sözleşmelerin gerek hazırlanması ve gerekse takibi ve uygulanması sırasında yapılan her türlü görüşmenin (istenirse sesli, olarak bkz.Çağrı Merkezi Yönetimi) kayıt altına alınması ve sözleşme dosyası altından tüm görüşme kayıtlarının izlenmesi ve dinlenmesi olanaklıdır.

Görüşme kayıtları sadece sesli telefon görüşmelerine ait kayıtları değil, bu sözleşme ile ilgili yüzyüze görüşmeleri, faks iletilerini de kapsamaktadır.

Sözleşme Yönetimi ile Üstünlük Kazanın!

LT Sözleşme Yönetimi Sistemi avukatların rutin işlemlerini kolaylaştırmak yanında bu önemli belgelerin kontrol ve takibi, sonlandırılması, dava ve takip aşamalarını da içeren tam bir Sözleşme Süreç Yönetimi için tasarlanmıştır.

Bu sistem sözleşme ile ilgilenen ve gerek kendileri ve gerekse müvekkilleri için Sözleşme Süreçlerini takip eden tüm avukatlara diğer meslektaşları karşısında avantaj kazandıracaktır.

Sözleşme Yönetimi ile tüm sözleşmelerinizi kontrol edin.

Sözleşme Sürelerini size Sistem Hatırlatsın...

Sözleşme, ihtar ve yenileme süreleri için hatırlatma kurun. Yüzlerce sözleşme örneğinden faydalanarak yeni sözleşmeler hazırlayın, otomatik olarak çıktılarını alın. Dava yada İcra Takibine konu olan sözleşmeleri otomatik bağlayın, bağlantılarını izleyin. Sözleşmelerinize iş üretin. İsterseniz sözleşmeler üzerindeki çalışmalarınızı saatlik olarak ücretlendirin.

Sözleşmelerinizin altına ister tarayarak matbu sözleşmelerinizi, isterseniz hazırladığınız elektronik belgelerinizi bağlayın. Tıklayın, izleyin..

Detaylardan Sözleşmelerinize Ulaşın.

Bundan böyle detaylarda boğulmayacaksınız. Aksine en küçük detaylar bile işinizi daha iyi yapmanıza, gerekli sözleşme ve belgelere daha kolay ulaşmanıza yarayacak...

Sözleşmeler arasında kaybolmanıuza gerek yok. Sözleşme Yönetimi sadece sözleşmelerinizi düzenlemiyor. Sözleşmelerin içindeki belge ve bilgilerden de o sözleşmelere ulaşmanızı sağlıyor.

Sözleşmelerinizde yer alan ayrıntılardan sözleşmelerinize ulaşmanız çok kolay. Sözleşmelerinizle ilgili, araç, gayrimenkul, menkul bilgilerini doğrudan sözleşmelerinizin altına bağlayarak izleyin, isterseniz plaka numarasından, ada, pafta, parsel numarasından ilgili sözleşmelere ulaşın.

Sözleşmeleriniz klasörlerde sıkıştırılmış, raflarda unutulmuş belgeler olmaktan çıkıyor. Size kendilerini edim tarihlerine, sonlanma tarihlerine ya da sizin tarafınızdan eklenmiş uyarılara göre hatırlatıyor.

Marka-patent bilgilerini ve bu dosyalara ilişkin her türlü resim, adres, logo ve işareti sözleşmelerinizin altından izleyin. En detaylı hakem sözleşmelerinizi yaratın, sorgulayın, raporlayın… Sözleşmelerinizi aşamaları ile takip edin.

Türkiye’ de ilk kez Sözleşme Haritası ile tanışın.

Sözleşmelerin Yönetimi Dinamik Bir Süreçtir…

“Sözleşme Yönetimi” taraflarca imzalanan şekliyle sözleşmenin yürümesi ve uygulamada doğabilecek sözleşme anlaşmazlıklarının en az düzeyde olmasını sağlayarak, sözleşmeye konu edimlerin kabul edilen süre ve bütçe sınırları içinde tamamlanmasını temin eden dinamik bir süreçtir.

Zaman Sözleşmeler için de Çok Önemli...

Amaç Sözleşmeleri müvekkil menfaatine uygun sonuçlandırmaktır.

Sözleşme yönetiminin temel amacı, kabul edilmiş politika ve stratejiler çerçevesinde, belirlenmiş süreyi aşmaksızın ve anlaşmazlığa düşmeksizin, sözleşmenin hedefe ulaşmasını etkin bir şekilde sağlamaktır.

Sözleşmeleri gerçek zamanlı olarak izleme…

Sözleşme Yönetimi Modülü sözleşmeler ile ilgili gelişmeleri gerçek zamanlı olarak programlamanızı ve izlemenizi sağlar.

Kullanıcıyı uyarma ve yol gösterme…

Yaşanması olası aksamalar konusunda kullanıcıları uyarır. Sözleşmelerin ihlali halinde seçenekli olarak kullanılacak uyarı yazıları ve örnek ihtarnameler ile kullanıcıya yol gösterir.

Sözleşme konusuna göre Yasal mevzuat ve içtihat desteği…

Sözleşmeler ile ilgili yasal mevzuat ve Yüksek Mahkeme Kararlarını otomatik olarak listeleyerek kullanıcıyı asiste eder. (İçtihat ve Mevzuat Desteği Şubat 2013 tarihi itibari ile verilecektir.)

Yüzlerce Örnek Sözleşme…

Editör Değil, Halk Kütüphanesi...

LT Sözleşme Yönetimi,örnek olarak kullanılabilecek yüzlerce sözleşme örneği ile kullanıcıya yapılacak sözleşmenin içeriği ve şekli konusunda tavsiyelerde bulunur.

Sözleşme Yönetimince kullanılan LT Editör ile Sözleşme kütüphanenizi özelleştirebilir, dilediğiniz kadar sözleşme ilave edebilir, mevcutları değiştirebilirsiniz. Word uzantılı belgeleri de destekleyen LT Editör (bkz. Editör) size sadece sözleşmeler konusunda değil, bir hukukçuya gerekli olan tüm yazışma örnekleri konusunda destekleyecek ve şaşırtacaktır.

Sözleşme sürelerini otomatik hesaplar, yenileme ve sona erdirme konularında uyarıları ile hukukçunun ve müvekkillerinin yasal sıkıntılara düşmesini önler.

Sözleşmeleri Aşamalarına Göre İzleyebilme…

Sözleşmelere ait aşamaları taraflara göre tutar ve aşamalara göre sözleşmelerinizin listelenmesini sağlar. Sözleşmelerin içerik, taraf ve gelişme bilgilerine göre aranmasını sağlar.

Standart Sözleşme Maddeleri ile destek…

Standart Sözleşme maddeleri sevk ederek kullanıcının yeni sözleşmeler oluşturmasını kolaylaştırır.

Sözleşmelere Belge Bağlama…

Sözleşmeye ait her türlü belge ve bilginin sözleşmeye eklenmesini ve gerektiğinde birlikte izlenmesini sağlar.

Sözleşme Konusu Mal ve hizmetlere ilişkin tüm detay bilgilerinin tutulabilmesi..

Sözleşme konusu her türlü menkul, gayrimenkul mal bilgisi ile araç bilgileri tüm detayları ile sözleşmenin altında tutulabilir ve bu ayrıntılara göre sözleşmeler arasında aramalar yapılabilir, raporlar alınabilir…

İçerik, taraf ve gelişme bilgileri ile Elektronik Sözleşmeleri hazırlayabilme ve tutabilme…

Sözleşmeye ait tüm gelişme, taraf ve belge-bilgi akışı ile birlikte bütün olarak değerlendirilmesini ve yönetilmesini sağlar.

Sistemin Elektronik İmza desteği sayesinde elektronik imza ile imzalanmış sözleşmelerin siteminizde muhafaza edilmesini sağlarsınız.

Hazırladığınız Sözleşmelerden Para alır mısınız?

Zaman ve Performans Yönetimi Kullanın...

Bu soruyu aslında müvekkillerinizden hazırladığınız (ya da inceleyip katkıda bulunduğunuz sözleşmelerden para alabiliyor musunuz diye değiştirmek gerekiyor.

Sözleşmeler için harcadığınız zamanı ücretlendirin.

Sözleşmeleri hazırlarken, hazır bir sözleşmeyi incelerken Zaman ve Performans Yönetim kullanın. Harcadığınız zamanı hesaplayın. Sözleşmede katkıda bulunanın/bulunanların tecrübesine göre saat ücreti ile ücretlendirip, muhasebeleştirin.

Sözleşme Masraflarını tutabilme…

Sözleşmeye ilişkin her türlü harç ile sözleşmenin yapılması ve yönetilmesi sırasında yapılmış masraflar ile sözleşmenin hazırlanması ve yönetilmesine ilişkin müvekkil ile imzalanmış danışmanlık sözleşmesine göre yapılan ücretlendirmeyi muhasebeleştirerek, sözleşme ve taraf bazında hesap hareketlerinin izlenmesini sağlar.

Sözleşmeye ilişkin olarak otomatik Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebilme…

Sözleşmeye ilişkin vekâlet ücretlerinin otomatik olarak serbest meslek makbuzuna dökülmesini sağlar.

Ajanda ile Entegre…

Sözleşmeye doğrudan iş ya da hatırlatma bağlayarak sözleşmeye ilişkin işin doğrudan ajandada görülmesi ya da kullanıcıya hatırlatılması olanaklıdır.

Sözleşme hazırlamakla iş bitmiyor. Belki taslak halindeki sözleşme defalarca elden geçiyor ve taraflar arasında bağıtlanıyor. Sonra da sözleşmedeki edimlerin tek tek tarihlerine göre takibi var. Belki yerine getirilmeyen bir taahhüt ya da edim için ihtar çekilecek. Sözleşme bozulacak. Belki davalar açılacak ve takipler yapılacak. Yeni taahhütler alınacak. Hepsi de takvime bağlı ve takip, hatırlatma isteyen işler.

Tüm bu sözleşme ile ilgili takvimlenecek işler, Sözleşmenin Ajandasında yer alacak. Sizi uyaracak.

Sözleşmeler ve dilekçeler avukatların eserleridir.

Müvekkillerimize ve tabii ki kendimize ilişkin olarak yaptığımız tüm sözleşmelerin hazırlanma aşamasından itibaren izleyebileceğiniz, ekleri ile birlikte saklayabileceğiniz bir modül sunuyor size LT Sözleşme Yönetimi…

Artık sözleşme taraflarına ilişkin tüm hareketler de bu modül sayesinde izlenebilecek. Gerekir ise sözleşmeler dava veya icra modülleri ile ilişkilendirilebilecek. İstenirse Danışma Modülü ile birlikte kullanılarak ücretlendirilebilecek.

Kimlerin bu sözleşmeler ile ilgili ne kadar vakit harcadığı gözlemlenebilecek. Otomatik sözleşmeler hazırlanabilecek.

Sözleşmenin ilgili olduğu, menkul, gayrimenkul ya da araç bilgileri ile hizmet detayları sözleşme üzerinde tutulabilecek.

LT SÖZLEŞME YÖNETİMİ ile Sözleşmeler artık yönetilebilecek…

 Özel Ajanda

Bu modüle Özel hazırlanmış Ajanda tüm kullanıcıların işlerinin ortak bir ajandadan izlenmesini sağlar. Kişisel Ajandadan da kullanıcılar sadece kendi işlerini görebilirler. Eğer istenirse LT Ajandası Google Crome ve Outlook Ajandaları ile entegre edilebilir. Bu şekilde sisteme kaydedilmiş tüm görevler anaında Outlook ve Crome Ajanda ile ilgilisine ulaşır. Ajandanın günlük, aylık, liste ve Ajanda görünümleri ile isterseniz lokalden, isterseniz tablet ya da cebinizden tüm atanmış görevleri izleyebilir, yeni görevler ekleyebilirsiniz. Ajanda Özel Hatırlatıcıları aracılığı ile size işlerinizi asla unutturmayacak ve daima ulaşacağınız mesafede olacaktır.

Görevler

Çalışmalarınızı planlamak için kendinize ya da diğer kullanıcılara görev atamaları yapabilirsiniz. Sistem yaptığınız görev atamalarını derhal ilgilisine ve sorumlularına mail olarak gönderecektir. Ayrıca son tamamlanma tarihinden önce kendinize özel tanımlamalarınız gereği bu görev farklı periodlarda defalarca hatırlatılabilir. Tamamlanmamış görevler sisteme her girildiğinde size ekrandan da hatırlatılacaktır. Kullanıcılar kendilerine atanan görevleri gelen mail üzerinden de tamamlayabilirler. İlgili tamamlanma linki tıklandığında görev sistemde otomatik olarak kapatılacaktır.

Görüşmelerin Kaydı

Sistemde yapılan her türlü görüşme bilgisi tutulabilir. Yapılan telefon görüşmeleri yanında müvekkiller ya da iş gereği ilgililerle yapılan her türlü görüşme tarih ve süreleri ile sistemde yer alır. Yokluğunuzda size gelen çağrılar otomatik olarak mailinize yönlendirilir. Eğer isterseniz IP Santral seçeneği ile yapılan her türlü görüşmenin ses kayıtlarını tutabilir ve gerekirse ilgilisine dinletmek üzere mailleyebilirsiniz. Dışarıdan gelen tüm aramaların ilgilisinin ekranına yönlenmesini sağlayarak, bu şahsa ait TC Kimlik ve Dosya Bilgilerini içeren Pop up ekranından faydalanarak şahsa ait sözleşme ya da dosyayı seçerek kaydınızı yapabilirsiniz.

Sözleşme Örnekleri

Sadece Avukatlar için değil Sözleşme ile ilgili tüm kesimler için derlenmiş çok sayıda sözleşme Örneği.

 • Kira Sözleşmeleri
 • Satış Sözleşmeleri
 • İnşaat Sözleşmeleri
 • Kooperatif ve Şirket Sözleşmeleri
 • Telif Sözleşmeleri
 • Marka ve Patent Sözleşmeleri
 • Vekalet Örnekleri
 • Vasiyet Örnekleri

Diğer Örnekler

Bir Sözleşme ile ilgili olabilecek her türlü Dilekçe ve Diğer yazışmalara ait örnekler de sistemin içinde hazır bulunmaktadır.

 • Dava Dilekçeleri
 • Cevap Dilekçeleri
 • Kanıt Listeleri
 • Islah Dilekçeleri
 • İhtarnameler
 • İbranameler
 • Tahliye Taahhütleri
 • Uzlaşma Tutanakları
 • Bilirkişi Raporları

Tazminat Hesapları

Kıdem ve İhbar Tazminatları ile ilgili hazır tablolar ve bu tablolarla ilgili olarak rahat çalışabilmeniz için hazırlanmış Özel Data Editörü. XLS, XLSX, CSV uzantılı belgeler yaratma ve açabilme

 • Kıdem Tazminatı Hsapları
 • İhbar Tazminatı Hesapları
 • EYM Faizi Hesaplama
 • İşletme Faizi Hesaplama
 • Fazla Mesai Hesaplama
 • Maddi Tazminat Hesaplama
 • Kira Alacağı Hesaplama

Son Durum Raporları

Lawyer Team ile ofisinizdeki tüm kayıtlarınızın son durumlarına dilediğiniz yerden internetten, tabletten, cepten ulaşmanız, raporlamanız, maillemeniz olanaklıdır. 

Kağıtsız Ofisim Olsun, Dokümanlarıma her yerden ulaşayım mı diyorsunuz?

O halde sistemimizi denemeden başka bir program almayın. Bugünden yarına dilekçeniz kalmasın, yolda evde, adliyede istediğiniz yerde kaldığınız yerden devam edin.

Demo İste    Satın Al

Site'den Haberdar Olmak İstiyorum