Danışmanlık Yönetimi

Danışmanlık çok geniş bir kavram ve  bir çok sektör için farklı anlamlar taşıdığını bilmekteyiz. Ancak danışmanlık kavramının hukuk segmenti için daha kapsamlı bir anlam taşıdığını kabul etmek gerekmektedir. Gerek her sektör için vazgeçilmez önem taşıyan sözleşmeler yönetimi ve gerekse genel hukuk kuralları bakımından ticaret hayatında hukukçunun danışmanlığı tüm diğer sektörlere göre daha ağırlıklı ve önemlidir.

Danışma Ücrete Tabiidir...

Gerek hizmetin sunulması ve gerekse ölçümlenerek değerlendirilmesi konuları, farklı parametreler içermekte ve danışman ile danışmanlık alan şirket arasında yapılan anlaşma gereği bağıtlanmaktadır.

LT Danışmanlık yönetimi; hem hukuk segmenti için bu kavramın anlam ve kapsamı ve hem de farklı parametrelere göre danışmanlık sözleşmeleri hazırlanarak, hizmetin ölçülmesi ve ücretlendirilmesi konularında kullanıcıya kolaylık ve vizyon sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Aslında bugüne kadar belki gerçekleştirme fırsatını bulamadığımız danışmanlık hizmetlerinin mesleğimizde ne kadar çok yer tuttuğunu yakından görebileceğimiz bir sistemden söz etmekteyiz.

Yapılan tüm işlerin ölçümlenmesi sadece ücretlendirme bakımından değil, aynı zamanda performans bakımından da ilgili büroya sayısız faydalar sağlayan istatistikler kazandırmaktadır.

Elemanların genel performansı, hangi elemanın hangi işte performansının yüksek olduğu, hangi müvekkil için aylık/yıllık kaç saat zaman harcandığı, hangi hukuk kolunda ne kadar zaman harcanarak ne kadar para kazanıldığı v.s. gibi konularda hazırlanan raporlarla, büro çalışmaları ve iş akışları tekrar gözden geçirilebilir.

LT Danışmanlık Yönetiminde her müvekkile ve istenir ise here müvekkilin her işine ayrı ücret sözleşmesi düzenlenebilmektedir. Sözleşmeler eleman bazında ve her iş kategorisine farklı hazırlanarak; gerekirse aynı iş üzerinde çalışan farklı elemanların saat ücretleri farklı (istenirse ayrı ayrı döviz cinslerinden) tespit edilerek, adaletli bir ücretlendirme yapılabilmektedir.

Özel ekranları ile çalışılan iş üzerinde mola nedenleri belirtilmekte, işe ara verildiğinde saat durdurulabilmekte ve toplamda iş üzerinde gerçek anlamda kaç saat/dakika sarf edildi ise net olarak tutulabilmektedir.