Sözleşme Yönetimi

Sözleşmeler, muhtemelen, bütün hukuk büroları için en önemli belgelerdir. Gerek avukatın müvekkilleri ile, gerek çalışanları ile ve gerekse ofis ile ilgili olarak tüm tedarikçilerle yaptıkları sözleşmeler o büro için önem arz etmektedir.

Avukatın işi gereği müvekkillerinin yaptığı her türlü sözleşme ile de ilgilenmesi mesleği gereğidir. Müvekkillerin tüm işleri, ticari anlaşmalara ve bu anlaşmalar gereğince yüklenilen karşılıklı edimlere dayanmaktadır. Dolayısı ile bu edimlerin, yüklenimlerin zamanında gerçekleştirilmesi o müvekkilin ticari kazancı ve geleceği bakımından önem arzetmektedir.

Çoğu zaman müvekkilleri adına bu sözleşmeleri avukat hazırlar, ya da hazırlanmış sözleşmeleri müvekkilleri adına kontrol eder.

Gerçekte sözleşmelerin hazırlanması sırasında dikkatten kaçan hususlar, gerek müvekkil ve gerekse avukat bakımından olumsuz sonuçlara yol açabilir. Olaya ve gereksinime uygun sözleşmelerin hazırlanması yanında, sözleşme ile üstlenilen edimlerin zamanında ve tam olarak yerine getirilmesi de dikkat ve özen isteyen önemli işlerdir.

Geniş ve hemen tüm ticari ve özel hayattan doğan sözleşmeleri içeren kütüphanesi ile avukjatlara çok önemli bir mesleki kaynak niteliğindedir.
Sözleşmelerin hazırlanması ile ilgili olarak temel alan ve kurallar bakımından avukatı uyaran altyapısı ile daha sözleşmelerin hazırlanması aşamasında yol gösterir.
Sözleşmelerin taslak aşamasından başlayarak, imza ve uygulama tarihleri konusunda yardımcı olur ve hatırlatmalar yapar.
Sözleşmelerin her bir maddesi ile ilgili olarak not alma, hatırlatma kurabilme olanakları mevcuttur.
Hazırlanan sözleşmelerin sisteme ilgili sözleşme kaydının altına bağlanması ve istendiğinde ön izleme, tekrar işleme, mail yolu ile ilgilisine gönderme olanakları bulunmaktadır.
İlgili Sözleşme kaydının altına sözleşme ile ilgili her türlü ekin (tapu, araç bilgileri, senetler, fotoğraflar, ek protokoller) bağlanması olanaklıdır.