Dava Yönetimi

Sayın Ziyaretçimiz

Avukatlık mesleği en kutsal mesleklerden biridir. Hukukçuluk ve özellikle Avukatlık, Adalet duygusu güçlü insanlar tarafından tercih edilen bir meslektir. Zorda olan insanlara yardım etmek, onları savunmak, içinde bulundukları çaresiz durumdan kurtarmak bu mesleği seven insanların en büyük hazzıdır.

Avukatlık mesleğine isteyerek ulaşmış olanların tümü bu mesleği düşlerken kendilerini koydukları resmin içinde daima dava avukatıdırlar. Sanırım bu mesleği bugün icra edenlerin hemen hiçbiri iş takibi ya da icra takibi yaparken kendini avukat olarak hayal etmemişlerdir.

Dava ve Savunma, avukatlık mesleğinin özünde vardır. Davalar avukatların göz nuru dökerek işledikleri eserleridir. Elbette ki bu eserlerin çağın gelişmelerine uygun olarak en gelişmiş sistemlerde takip edilmeleri her geçen gün çeşitlenen ve sayıca artan uyuşmazlıkların takibinde avukatlara yardımcı olacaktır.

Dava Dosyalarının takibi, icra takiplerine göre daha fazla özen ister. İcra takibinde yapılmış hataların (eğer zamanaşımı gibi kritik bir hata değil ise) çoğunlukla telafisi vardır.

Oysa dava dosyaları ile ilgili olarak yasanın öngördüğü itiraz, defi, cevap, temyiz vs farklı süreler bulunmaktadır ki, bunlardan birinin gözden kaçırılması telafisi olanaksız zararlara yol açabilir.

Müvekkillerimiz bu hatalar nedeni ile maddi kayıplara uğrayabilecekleri gibi, hapis, para cezası gibi para ile telafisi olanaksız zararlara da uğrayabilirler. Bu nedenle davaların takibi başta o davanın tabii olduğu usul hükümleri olmak üzere birçok kaide ve kurala uymayı gerektirmektedir.

Oysa günümüzde dava süreci ve bu süreçteki her türlü tebligat, belge ve süreli işin takibi artık manüel takip edilemeyecek kadar çeşitlenmiş ve çetrefilli hale gelmiştir.

Çağdaş birçok ülkede hukuk yazılımları bizdekinin aksine dava ve büro otomasyonu üzerine yoğunlaşmıştır. İcra Takip programları ise azınlıktadır ve önem sırası avukat için düşüktür.

Ülkemizde dava dosyalarının takiplerinin elektronik ortamda tutulması konusunda çok yoğun bir alışkanlık olduğu söylenemez. Ancak günümüzde teknoloji dava dosya girdilerinden mantık yürüten ve tavsiyelerde bulunan, avukata yoğun iş yaşamında mesleki destek veren dava programlarının yazılmasını sağlamıştır.

Diğer yandan her türlü bilgi birikimlerinin ve işlemlerinin hızla internet ve elektronik ortama kayması ile anlaşmazlıkların konusu olan belgelerin türünü de değiştirmiştir. Artık internet üzerinde yapılan sözleşmelerin, işlemlerin, kredi kartlarının, sayısal imza ve şifrelerin dava konusu olduğu bir dönem başlamıştır.

Kişi ve kuruluşlar tüm dokümanlarını elektronik ortama taşımaya başlamışlar, yenilerini ise elektronik ortamda yapmaya başlamışlardır.

Elektronik imza yasası ile birlikte devlet de yasalarda kanıt sayılan belgeler arasında elektronik dokümanlara, elektronik imza ile işaretlenmiş belgelere yer vermiştir.

Kısaca elektronik belgeler ve bilgisayar davanın içine çoktan girmiştir. Davanın da elektronik ortamda tutulması, dava programlarının sayısız yararları yanında, bu anlaşmazlıklarla uğraşmak zorunda kalan avukatların konuya da daha hâkim olmalarını sağlayacaktır.

Bugün avukatlar artık ülkemizde de davalarının takibi için dava yazılımlarına gereksinim duymaktadırlar.

Özellikle sigorta şirketleri, aracı kurumlar, bankalar ve aleyhe davalarda en çok dava takibi olan devlet kuruluşları davalarının (tabii ki tüm ayrıntıları ile birlikte) takibinde dava programı kullanmaya başlamışlardır.

Öte yandan devlet de; diğer devlet uygulamaları ve hizmetleri yanında, hukuk konusunda hazırladığı UYAP projesi ile İcra Takibi ve Elektronik Dava konusunda çok ciddi adımlar atmıştır.

Projeleri yasaları referans alan dava programları her geçen gün avukatlık bürolarındaki yerlerini daha da sağlamlaştıracaklardır.

Yukarıda sayılanlar Dava programı kullanma gerekliliği konusunda çok önemli başlıklardan sadece bazılarıdır.